Je zwembad verzekeren?

Nadat je de trotse eigenaar bent geworden van een zwembad, ben je uiteraard ook wat bang voor het geval er iets gebeurt waardoor het schade oploopt. Men denke hier bijvoorbeeld aan een storm, een gebrek dat zich opwerpt enz. Je vraagt je dan ook af of je je zwembad op een correcte manier kan laten verzekeren?

Een brandverzekering afsluiten?
Het plaatsen van een ingegraven zwembad met alles erop en eraan is al snel een grote investering. Daarom dat het ook geen slecht idee is om je zwembad te verzekeren tegen allerlei onheil dat zich kan voordoen.
Indien je je zwembad wenst te laten verzekeren dan kan dit door een “brandverzekering”. Dit is een verzekering afgesloten voor het geval er zich brand zou voordoen aan je woning en je inboedel. Een brandverzekering is in ons land eigenlijk niet verplicht; het is dus geen verzekering zoals de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor een wagen die wel wettelijk verplicht is.
Het spreekt echter voor zich dat het veilig is om toch een brandverzekering af te sluiten en bovendien zal (indien je een lening afsluit voor de bouw van een woning of zwembad) de bank je vaak verplichten om een dergelijke verzekering af te sluiten. 

Wat dekt je brandverzekering?
De brandverzekering verzekert wel wat meer dan alleen maar brand. Zo zijn er bij de brandverzekering “basisdekkingen”. Dit zijn dekkingen voor alle materiële schade aan je woning. Het gaat hier dus vooral om dekkingen in geval van brand, blikseminslag, ontploffing, de val van een boom op het gebouw, enz…

Het is echter ook mogelijk dat je verzekering nog meer dekkingen aanbiedt zoals een dekking voor schade die voortvloeit uit elektriciteit (bv schade aan de elektrische installatie van je zwembad), waterschade ontstaan door de breuk van de leidingen enz. Naast deze basisdekkingen zijn er ook nog de “aanvullende dekkingen” en “optionele dekkingen” (dit zijn extradekkingen die je dan kan afsluiten).

Ook ingedekt tegen natuurrampen?
Sinds de wet van 17 september 2005 is het zo dat natuurrampen in ieder geval verzekerd zijn binnen het kader van de brandverzekering. Vóór deze wetgeving moest er steeds beroep gedaan worden op het Rampenfonds in geval men schade leed door een natuurramp. Deze wet sluit echter wel een aantal dekkingen uit, zoals bijvoorbeeld de schade aan een tuinhuis, zwembad (artikel 8 van de Wet) enz. Wel is het zo dat je deze uitgesloten dekkingen toch kan laten verzekeren bij de meeste verzekeringsmaatschappijen.

Je zwembad toch verzekerd?
Al wordt nu de dekking van je zwembad uitgesloten in de wet van 17 september 2005, toch bieden heden ten dage de meeste verzekeringsmaatschappijen de mogelijkheid aan om je zwembad te laten verzekeren. Zowel een ingegraven zwembad, een opgebouwd zwembad alsook het bijhorend materiaal en meubilair kan verzekerd worden. Een dergelijke verzekering biedt meestal dekking voor schade aan je zwembad. Hier gaat het dan vooral om materiële schade aan het mechanisme, aan de zonnecollectoren, luiken enz…Er kan zelfs een dekking zijn voor natuurrampen, voor de plotse vervuiling of het verloren gaan van je zwembadwater. Schade aan de technische uitrusting van je zwembad kan evenzeer gedekt worden. Dit is dan vooral de schade welke ontstaat aan de pomp of aan de filter.
Ook schade door storm, ongevallen in of buiten je zwembad kunnen door bepaalde verzekeringsmaatschappijen gedekt worden.

Enkele nuttige tips
Je zwembad verzekeren kan dus zeker nuttig zijn, maar het is natuurlijk steeds opletten geblazen! Het kan interessant zijn om bij meerdere verzekeringsmaatschappijen je licht op te steken en na te gaan welke waarborgen zij precies aanbieden, of zij alle waarborgen dekken en hoeveel hiervoor de kostprijs is. Lees steeds aandachtig de “kleine lettertjes”. 

Je moet je er zeker van vergewissen dat je zwembad op een juiste manier verzekerd wordt door je brandverzekering. In principe ben je dan safe en zal je gedekt zijn voor elk schadegeval dat verzekerd werd in je polis. 
Verder is het ook zo dat niet alle verzekeringsmaatschappijen op dezelfde manier te werk gaan. Sommigen laten je een lange lijst met vragen invullen, anderen stellen een volledige verzekering voor waarin alle schadegevallen gedekt zijn of geven gewoon een opsomming van datgene wat zij dekken. Het spreekt natuurlijk voor zich dat indien je een verzekering afsluit met alle mogelijke risico’s inbegrepen, je dan veilig bent en je er zeker van bent dat je voor om het even welk schadegeval gedekt bent. Je doet er dus goed aan om voor jezelf uit te maken in hoeverre je je zwembad wenst te laten verzekeren. Stap met deze informatie naar je verzekeraar (en eventueel nog naar andere verzekeringen) en ga na wat zij je aan te bieden hebben. Daarna kan je dan de knoop doorhakken.

Opgelet: hou rekening met garanties!
Je zwembad laten verzekeren is een goede zaak, maar hou er ook rekening mee dat je in bepaalde gevallen ook nog geniet van een garantie. Hebt je een gewoon opblaasbaar of verplaatsbaar zwembad, dan heb je als consument recht op een wettelijke garantie volgens onze Wet op de Consumentenverkoop en dit gedurende twee jaar. Ook een “commerciële” garantie kan aangeboden worden door de verkoper. Kijk dus steeds op je bestelbon of in de algemene verkoopsvoorwaarden of deze ook aangeboden wordt. Laat je echter een zwembad bouwen bij je woning door een aannemer met alles erop en eraan, dan heeft men in principe te maken met een “aannemingsovereenkomst”. Een zwembad dat volledig geïncorporeerd is in de grond moet aanzien worden als een “onroerend” goed. Daar binnen de bouwsector de werken opgeleverd worden nadat de werken gedaan zijn, zal dit zwembad verwerkt zijn en door “incorporatie” onroerend geworden zijn! Dit betekent dat dit zwembad uitgesloten is van de Wet op de Consumentenverkoop, maar hier is het dus wel mogelijk dat de aannemer onder bepaalde voorwaarden gedurende 10 jaar aansprakelijk blijft voor bepaalde gebreken in de bouw van je zwembad. Bovendien gaan rechters de laatste tijd vaak de aannemer aansprakelijk stellen voor bepaalde “lichte verborgen gebreken”. Gaat het om “lichte zichtbare gebreken” dan zijn deze gedekt vanaf de aanvaarding van het bouwwerk.