Nieuwe wetsregels in verband met advocaatkosten en contante betalingen

Hebt u een geschil met een zwembadbouwer of installateur en doet u hiertoe een beroep op een advocaat, dan zal u dit sinds  januari 2014 voelen in uw budget. Men besliste vorig jaar dat ook advocaten btw zullen moeten aanrekenen.  Bovendien werden eveneens de contante betalingen gelimiteerd. Wat houdt dit alles nu precies in? 

Verhoogde  advocaatkosten?
Stapt u naar de rechter en neemt u hiertoe een advocaat onder de arm, dan loopt sinds 1 januari 2014 de rekening van deze advocaat op. Het zijn niet de honoraria zelf die verhoogd worden, maar sinds die datum moet elke advocaat 21 % btw aanrekenen op de diensten die hij heeft verleend, dus op de erelonen die betrekking hebben op de dossiers en de adviezen die hij/zij sinds 1 januari van dit jaar verleent aan zijn cliënten.
Concreet betekent dit dat lopende dossiers die afgelopen zijn vóór deze datum, niet zullen onderworpen worden aan de aanrekening van de btw. Gaat het echter om dossiers die in 2013 niet afgerond waren en verder lopen in 2014 of nog langer, dan zal voor de diensten of prestaties van de advocaat verleend in 2014, btw moeten aangerekend worden. Voor de prestaties die afgerond waren in 2013 niet.
De btw wordt betaald door de cliënt van de advocaat. Bent u een dergelijke cliënt en bent u een gewoon particulier/consument, dan zal u deze 21 % btw moeten betalen en zal dus de uiteindelijke factuur van uw advocaat met 21 % verhoogd worden zonder dan u dit bedrag kan recupereren. 
Bent u echter zelf ook een zelfstandige die beroep doet op een advocaat, dan kan u deze btw wel terug recupereren via uw eigen btw aangifte, daar u zelf (in de meeste gevallen) ook btw plichtig bent.  

Ook verhoogde rechtsbijstandsverzekeringen?
We merken hier nog op dat deze stijging van de advocaatkosten, wellicht ook een verhoging zal meebrengen van de rechtsbijstandsverzekeringen. Een dergelijke verzekering draagt de kosten van een gerechtelijke procedure. Heel wat particulieren sluiten een dergelijke verzekering af zodat zij, indien zij ooit een geschil hebben en naar de rechter stappen, hun kosten via deze verzekering kunnen dekken. Omwille van het feit dat de factuur van de advocaat zal oplopen door de btw, zullen de premies voor deze rechtsbijstandsverzekeringen wellicht ook omhoog gaan!
OPGEPAST: doet men een beroep op een advocaat, dan staat men er niet altijd bij stil hoeveel zijn tussenkomst zal kosten. Vaak schrikt men achteraf bij het krijgen van zijn factuur! Daarom raden wij steeds aan vooraf met uw raadsman te bespreken hoeveel uw zaak ongeveer zal kosten! Dit om latere verrassingen te vermijden!

En wat met contante betalingen?
Koopt u bijvoorbeeld materiaal aan voor uw zwembad of zwemvijver, dan zal u voortaan moeten opletten met contante betalingen. In 2012 werd de limiet voor contante betalingen verlaagd van € 15.000 naar € 5.000. Eind 2013 werd deze drempel nog eens verlaagd naar € 3.000. Of het nu gaat om de verkoop van materiaal of het leveren van diensten, is hierbij zonder belang: er mogen geen grotere bedragen meer contant in ontvangst worden genomen! 
We merken op dat er rekening gehouden wordt met het bedrag van het verkochte goed of de geleverde dienst. Er wordt dus niet gekeken naar eventuele voorschotten die al werden betaald en het heeft geen zin dat men het goed of de geleverde dienst in schijven betaalt of er in meerdere keren wordt gefactureerd!
Deze drempelverlaging brengt met zich mee dat het verplicht zal zijn om melding te doen bij de “Cel voor Financiële Informatieverwerking” (www.ctif-cfi.be) van te hoge contante betalingen! 
Maar momenteel moet er nog gewacht worden daar de regering nog moet bepalen wie nu precies zal verplicht zijn om deze melding te doen!
OPGEPAST: bij de verkoop van onroerende goederen mag sinds 1/1/2014 niets meer contant betaald worden!

Zijn boetes mogelijk?
Bij overtreding van deze maatregelen kan de rechter inderdaad een boete opleggen die hoog kan oplopen (tot € 225.000). Doch de boete mag niet hoger zijn dan 10 % van datgene dat men te veel in contanten ontving.
Een voorbeeld: X doet een contante betaling van € 7.000 aan Y. De boete bedraagt hier € 200 : € 7.000 - € 5.000 (het drempelbedrag) = € 2.000 en hier dan 10 % van = € 200. Sinds 1 januari 2014 is deze boete opgelopen tot € 400. € 7.000– € 3.000 (drempelbedrag) = 4.000 € waarvan je dan 10 % oftewel € 400 moet betalen.