Verhoogt een zwembad de waarde van je huis?

Het is de dag van vandaag niet meer zo makkelijk om een goede investering te vinden voor je geld. Met een spaarboekje ben je al blij dat je de inflatie voor blijft, obligaties zijn aan enorme schommelingen onderhevig en aandelen is een gevaarlijk spelletje geworden. Maar wat moet je dan? Een zwembad laten plaatsen?   

Veel mensen die wat centen opzij konden zetten, hebben dan ook iets van: laten we dan maar iets leuks doen met ons geld. En wat is er leuker dan een eigen zwembad in de tuin? Zwembadbouwers bevestigen desgevraagd inderdaad dat de bouw van zwembaden – zeker in de duurdere prijsklasse – niet onderhevig is aan de crisis. Integendeel. De aanvragen pieken. Het is een investering in luxe. Je neemt als het ware aandelen in jezelf en in je woning. Maar brengt het achteraf ook iets op, vroegen wij ons af. Kan je er eventueel zelfs een lening voor aangaan? Want in tijden van crisis is schuld vaak de beste belegging. En kan je er belastingtechnisch iets mee doen? Wij zochten het voor u uit. 

De bank
‘Een lening krijgen om een zwembad aan te leggen kan altijd’, verzekerde ons een bankdirecteur. ‘Maar het hangt er natuurlijk vanaf hoe beslagen de klant is. Mijn ervaring is dat de meeste mensen die een zwembad aanleggen daarvoor geen lening hoeven aan te gaan. Maar als ze voldoende kapitaal en inkomen, en dus terugbetalingscapaciteit hebben, maken we er geen problemen rond. En indien we daaraan twijfelen, kijken we naar de onroerende bezittingen die in onderpand kunnen gegeven worden. Waarom mensen toch een lening nemen om een zwembad te zetten? Sommigen kunnen met die intresten hun onroerende voorheffingen wat milderen. Maar dat zijn slechts enkelingen.’

De fiscus
Ja, hoe zit dat nu met de belastingen? Zijn er mogelijkheden om de kosten van een zwembad in rekening te brengen bij de belastingsaangifte? 
Ze zijn er inderdaad, maar slechts héél beperkt, zo blijkt bij navraag bij de betrokken diensten. In eerste instantie moet het altijd via een vennootschap gaan. Maar het is niet omdat u een investering door uw vennootschap laat doen dat de kosten ervan automatisch aftrekbaar zijn, zoals een recent arrest nog eens duidelijk maakt. 

Hoe ver kunt u daarin gaan en waarop moet u letten? Een tandartsenvennootschap vermeldde als statutaire doelomschrijving o.a. `het verkrijgen, productief maken, verhuren en in huur nemen of geven van alle onroerende goederen’ en `het verhuren of leveren van alle mogelijke diensten en materiaal’. De vennootschap kocht o.a. een motor en een vliegtuig, dat enkele keren verhuurd werd. De vennootschap liet in haar pand (dat gehuurd werd door de tandarts) ook een zwembad installeren. Ze schreef al deze activa af.

Beroepsmatige inkomsten
De fiscus verwierp echter de afschrijvingen en de andere kosten in verband met het vliegtuig, de motor en het zwembad omdat het volgens hem kosten zijn die geen verband houden met de beroepsmatige activiteit van de vennootschap zoals omschreven in haar statutaire doel. De zaak kwam voor de rechtbank en de rechter bevestigde dat de kosten van het zwembad en de motor niet aftrekbaar zijn omdat ze niet kaderen in de statutaire activiteit van de vennootschap, noch in een beroepsactiviteit die niet in haar statutaire doel staat. Hij aanvaardde wel de kosten van het vliegtuig omdat de vennootschap dit enkele keren verhuurde. Die verhuur is namelijk een professionele activiteit die ook past in het statutaire doel (het verhuren van materiaal). Kosten in de vennootschap zijn dus niet noodzakelijk beroepskosten. Ze moeten namelijk ook voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor de aftrek van beroepskosten (art. 49 WIB). Ze moeten dus gemaakt zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.

Statutair doel 
De boodschap is dus: zorg indien mogelijk voor inkomsten. De rechter aanvaardde de kosten van het vliegtuig omdat dit af en toe verhuurd werd en dus inkomsten opbracht, ook al waren de kosten van het vliegtuig groter dan de inkomsten ervan. Lukt het niet om investeringen waarover de controleur wellicht moeilijk zal doen (een zwembad, een sauna, een zeilboot, een oldtimer, enz.) iets te laten opbrengen voor uw vennootschap, laat u dan privé belasten op een voordeel van alle aard voor het privégebruik en speel de `bezoldigingstheorie’ uit om de kostenaftrek te verdedigen. Zorg voor een correct statutair doel. De activiteit van de vennootschap blijkt in de eerste plaats uit het statutaire doel. Wilt u met uw vennootschap een activiteit beginnen die nog niet in het doel staat, pas dat doel dan eerst aan.

Niet overdrijven
Let op! Zoals uit dit arrest blijkt, is het voor de aftrek van kosten niet voldoende dat een bepaalde activiteit in het statutaire doel van uw vennootschap staat, uw vennootschap moet die activiteit namelijk ook nog daadwerkelijk uitoefenen. Hier is enige creativiteit op zijn plaats. Een kinesist zou perfect kunnen aanvoeren dat hij zijn patiënten zwemoefeningen laat doen in zijn zwembad om de spieren te oefenen. Een sportwinkel zou kunnen aanvoeren dat het bij hem gekochte zwemmateriaal eerst uitgeprobeerd kan worden om te zien of het voldoet aan de eisen. Pas echter op. Overdrijven is uit den boze! Dat is altijd zo. Een vliegtuig, een motor én een zwembad inbrengen is natuurlijk vrágen om problemen met de controleur. Deze mensen zijn ook geen uilen. Daarvan uitgaan kan ze beledigen en ervoor zorgen dat ze er extra stevig tegenaan gaan. Als overdrijven blijkt, is de kans groot dat de rechter hem nog gelijk geeft ook. Zolang u het voor de rest enigszins deftig houdt, zal de controleur dan ook doorgaans niet al te moeilijk doen over een zwembad. 

50.000 euro
Over naar de waarde van je woning. Verhoogt die als er een zwembad ligt? Of is het net een belemmering omdat de meeste mensen opzien tegen de kosten en het onderhoud? We vroegen het Nicole Janssen van het gelijknamige immobiliënkantoor: ‘Natuurlijk is het voor een woning een meerwaarde om een zwembad te hebben, zowel een binnen- als een buitenbad. Ik krijg meestal enthousiaste reacties op een zwembad, gesteld dat het werkbare maten heeft. Een Olympisch bad schrikt af. Maar standaard baden van zo’n 10 bij 4 meter zijn echt een meerwaarde. Doorgaans kan ik er 50 tot 60.000 euro meer voor vragen dan voor een huis zonder. 

Up to date en energiezuinig
Er zijn wel enkele voorwaarden. De ligging van het bad is belangrijk. Het moet niet ergens achteraf liggen waar je het amper ziet en waar je echt naartoe moet wandelen. Het moet ook goed onderhouden zijn. Je moet er bij wijze van spreken onmiddellijk in kunnen springen. Belangrijk is ook de omgeving van het zwembad: een poolhouse is sowieso een must. Maar hoe mooier afgewerkt, hoe luxueuzer de zwembadomgeving, hoe beter natuurlijk. Waar men ook fel naar kijkt is de verwarming en de isolatie. De kostprijs voor onderhoud en verwarming en ook het werk dat ermee gepaard gaat, worden mee in overweging genomen. Er zijn verschillende systemen op de markt voor verwarming maar het beste is toch het meest energiezuinige. Als men moet overwegen om bij het huis en zwembad nog een dure verwarmingsinstallatie zoals warmtepomp of zonnecollectoren aan te schaffen, slaat de twijfel vaak toe. Maar het blijft een grote troef: een eigen zwembad geeft immers aan je huis een sfeer van vakantie. Als je ervoor zorgt dat je zwembad goed in orde, up to date qua verwarming en mooi qua inrichting is, dan is het zeker een meerwaarde in de eventuele verkoop van je huis.