Hoe wordt het debiet van een pomp bepaald?

Een gezonde nieuwsgierigheid naar hoe de technische installatie van je zwembad wordt opgezet, is als zwembadeigenaar nooit verkeerd. In dit artikel vertellen we je op welke eenvoudige manier je zwembadbouwer het debiet van de zwembadpomp bepaalt, en hoe je dit zelf ook kunt doen om eventuele problemen op te sporen. Een goede dimensionering is namelijk essentieel voor een efficiënte watercirculatie. Met deze praktische methode om het debiet te berekenen, zijn er slechts drie instrumenten nodig: een meter, een potlood en een stopwatch.

Tekst: Reine Driesen

 

WAT IS HET DEBIET?
Het debiet is de hoeveelheid water die in een bepaalde tijd wegstroomt. Een debiet van 15 m3/uur betekent bijvoorbeeld dat er 15.000 liter water per uur wordt weggepompt, oftewel 250 liter per minuut. Het debiet van een pomp kan men dus berekenen door simpelweg een niveaudaling (hoogte) te meten en deze te vergelijken met de tijd die hiervoor nodig was. Om het volume van deze niveaudaling te berekenen, heb je de lengte en breedte van het zwembad nodig en de hoogte van het weggespoelde water: l x b x h.

 

WAAROM IS HET DEBIET ZO BELANGRIJK?
De pomp van het zwembad pompt het water door een netwerk van leidingen en de filter. Als het water door de filter loopt, vertraagt het debiet. Dit creëert drukverliezen. Er zijn verschillende factoren die het debiet van de filter tijdens het gebruik kunnen beïnvloeden, zoals veroudering van de pomp, verstopte leidingen, een verstopte pompturbine en nog veel meer. Door af en toe het debiet na te meten, krijg je veel informatie over de installatie, het nuttige vermogen van de filter en kan je tijdig problemen opsporen. Bij een probleem met het debiet kan je de technieker hier dus perfect over inlichten.

 

HOE BEREKEN JE HET DEBIET?
Het debiet is eenvoudig te berekenen in enkele stappen.

STAP 1
Gebruik een vetpotlood om het waterpeil van het zwembad te markeren. Als het zwembad een eenvoudige geometrische vorm heeft zoals een rechthoek, meet dan gewoon de lengte en breedte in meters (maak je geen zorgen, we komen later terug op complexere vormen).

STAP 2
Schakel de pomp uit en zet de klep van de zand- of glasfilter in de positie ‘spoelen’. Als er een afvoerklep is, open die dan ook.

STAP 3
Start vervolgens de stopwatch en de pomp tegelijkertijd. Laat de pomp 4 tot 6 minuten draaien voor de meest nauwkeurige resultaten.

STAP 4
Als de tijd voorbij is, stop dan de pomp en de stopwatch op hetzelfde moment en sluit de afvoerklep. Meet opnieuw het waterpeil en noteer het verschil in millimeters. Nu je het verschil in mm weet, kan je het debiet van de pomp berekenen.

VOOR HET VOLUME: lengte (in meter) x breedte (in meter) x niveauverschil (in millimeter). Het resultaat wordt rechtstreeks in liter gegeven.

VOORBEELDOEFENING: Laten we eens kijken naar het voorbeeld van een rechthoekig zwembad van 10 bij 5 meter. Je hebt het niveauverschil gemeten en het blijkt dat er 32 mm water is weggevloeid. Dit betekent dat het volume van het water dat is weggestroomd 1.600 liter is (10 x 5 x 32). Nu wil je het debiet berekenen. In ons geval hebben we de stopwatch gedurende
6 minuten laten lopen. Dit betekent dat het debiet per minuut 1.600 liter gedeeld door 6 minuten is, oftewel 266,66 liter per minuut. Vermenigvuldig het debiet per minuut met 60 minuten om het debiet per uur te krijgen. In dit geval is dat dus 266,66 x 60 minuten = 15.996 liter, oftewel 16 m3/uur.

 

BIJ EEN ZWEMBAD MET EEN COMPLEXE OF VRIJE VORM
Als je een zwembad hebt met een vrije vorm, kun je niet simpelweg de lengte en breedte opmeten. In deze situatie moet je de index van de watermeter van het huis noteren voordat je begint met het spoelen van het zwembad. Nadat je het zwembad hebt doorgespoeld, noteer je de index opnieuw. Het verschil tussen deze twee getallen geeft je direct het volume van het water in liter. Deel dit door de tijd en je hebt het debiet.

 

CONCLUSIE
Met deze eenvoudige methodes kan je snel een daling van of een gebrek aan debiet aantonen. Je zwembadbouwer zal door deze berekening in staat zijn om de nodige corrigerende maatregelen te nemen. Bovendien kan men zo de prestatie van een pomp op het filtercircuit, dus in reële gebruiksomstandigheden, naar waarde schatten. In bepaalde gevallen zal je verwonderd zijn dat de resultaten behoorlijk ver van de verwachte resultaten af liggen! Tot slot vind je hieronder een tabel die voor een klassiek zwembad van 8 m x 4 m, met een oppervlakte van 32 m2, het debiet weergeeft van de pomp in functie van de niveaudaling en de tijd.